Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

zgodnie z RODO

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 

 

Informacja dla klientów/gości hotelowych

oraz innych osób przebywających na terenie obiektu

 

Hotelu Trzy Światy w Gliwicach

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych „Administrator” jest TRZY ŚWIATY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Jerzy Kluzek
    z siedzibą w Gliwicach 44-100 ul. ul. Jana Kilińskiego 14a, biuro@3swiaty.com.pl

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonania usługi hotelarskiej oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

 

3.      Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

1. Hotel będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług hotelarskich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu).

 

2. Zgodnie z art 6 ust. 6 lit. c w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do dla     realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring obiektu w celu      zapewnienia bezpieczeństwa, marketing produktów lub usług własnych,   dostosowanie usług    do wymagań gości hotelowych, dochodzenie należności).

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej np. ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej bądź poprzez wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

4.Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

– Firmy świadczące usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne

– Firmy księgowe świadczące usługi obsługi księgowej

– Firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

Firmy oraz kancelarie prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c) wypełnienia obowiązku prawnego „Administratora” (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. dane pozyskane w związku z monitoringiem będziemy przechowywać przez okres 30 dni od dnia utrwalenia następnie zostaną one trwale usunięte.

 

7.      Informujemy iż nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż TRZY ŚWIATY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Jerzy Kluzek, jako „Administrator”, przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Show

rezerwacja