Monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Hotelu  Trzy Światy jest monitorowany. Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

 

Administratorem danych osobowych (wizerunek) jest TRZY ŚWIATY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE Jerzy Kluzek z siedzibą w Gliwicach 44-100 ul. Jana Kilińskiego 14a,  biuro@3swiaty.com.pl

 

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

 

Show

rezerwacja